Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej

Rejestr zmian

09 grudnia 2016 12:37 (Halina Burdzy) Przetargi: Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w maksymalnej...: Dodanie załącznika [ogoszenie_o_zamwieniu__dostawy_oleju_opaowego_lekkiego.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2016 13:27 (Halina Burdzy) Przetargi: Przetarg na przygotowanie i dostawę całodziennego wyżywienia dla wychowanek...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2016 13:25 (Halina Burdzy) Przetargi: Przetarg na przygotowanie i dostawę całodziennego wyżywienia dla wychowanek...: Dodanie załącznika [siwz__zaczniki_na__wyywienie_wychowanek__mos__na_2017_rok___zaczniki.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2016 13:24 (Halina Burdzy) Przetargi: Przetarg na przygotowanie i dostawę całodziennego wyżywienia dla wychowanek...: Dodanie załącznika [ogoszenie_o_zamwieniu__dostaw___a_caodzienego_wyywienia_dla_wychowanek___mos__w_biaej.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2016 13:22 (Halina Burdzy) Przetargi: Przetarg na przygotowanie i dostawę całodziennego wyżywienia dla wychowanek...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2016 14:39 (Halina Burdzy) Aktualności: INFORMACJA O WYNIKU POSTʘPOWANIA NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA...: Dodanie załącznika [informacja_o__wyniku_postpowania__na_dostaw_rodk_czystoci_na_potrzeby__mos_bia.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2016 14:38 (Halina Burdzy) Aktualności: INFORMACJA O WYNIKU POSTʘPOWANIA NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2016 14:29 (Halina Burdzy) Aktualności: INFORMACJA O WYNIKU POSTʘPOWANIA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA...: Dodanie załącznika [informacja_o__wyniku_postpowania__na_dostaw__artykuw_biurowych__mos_bia.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2016 14:27 (Halina Burdzy) Aktualności: INFORMACJA O WYNIKU POSTʘPOWANIA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 listopada 2016 20:29 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej...: Dodanie załącznika [informacja__dla_oferentlw_na___dostaw__rodklw_czystoci__na__potrzeby__modzieowego____orodka___socjoterapii_im_ireny___sendlerowej_w_biaej.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2016 21:43 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2016 21:43 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2016 21:42 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej...: Usunięcie załącznika [oswiadczenie_2.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2016 21:41 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2016 21:41 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej...: Dodanie załącznika [oswiadczenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2016 21:39 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej...: Usunięcie załącznika [oswiadczenie_1.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2016 21:39 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2016 21:38 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2016 21:38 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej...: Usunięcie załącznika [oswiadczenie_1.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2016 21:37 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2016 21:37 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2016 21:36 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej...: Usunięcie załącznika [oswiadczenie_1.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2016 22:57 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej...: Dodanie załącznika [formularz_ofertoy__na__dostawe_srodkow_czystosci.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2016 22:57 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2016 22:57 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej...: Dodanie załącznika [projekt_umowa__srodki_czystosci_2016.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2016 22:56 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej...: Dodanie załącznika [formularz_cenowy_srodki_czystosci.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2016 22:52 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2016 22:51 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2016 22:50 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2016 22:50 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2016 22:49 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2016 22:39 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej...: Dodanie załącznika [formularz__ofertowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2016 22:38 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2016 22:38 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej...: Dodanie załącznika [umowa_projektart_biur_2017.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2016 22:37 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej...: Dodanie załącznika [formularz_cenowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2016 22:36 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2016 22:30 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2016 22:28 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2016 22:27 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 sierpnia 2015 22:21 (Halina Burdzy) Regulamin Pobytu: Regulamin Pobytu: Dodanie załącznika [regulamin_mos_uzgodn_na_10032014.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 sierpnia 2015 22:20 (Halina Burdzy) Regulamin Pobytu: Regulamin Pobytu: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2014 20:52 (Halina Burdzy) Zasady BHP i PPOŻ: Zasady BHP i PPOŻ: Dodanie załącznika [zasady_bhp_i_ppoz_w_mos_biala_01092014.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2014 20:51 (Halina Burdzy) Zasady BHP i PPOŻ: Zasady BHP i PPOŻ: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2014 20:49 (Halina Burdzy) Interwencja profilaktyczna: Interwencja profilaktyczna: Dodanie załącznika [interwencja_profilaktyczna_w_mos_biala_1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2014 20:48 (Halina Burdzy) Interwencja profilaktyczna: Interwencja profilaktyczna: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2014 20:45 (Halina Burdzy) Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych: Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych: Dodanie załącznika [sdwzii_w_mos_biala2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2014 20:36 (Halina Burdzy) Program Wychowawczy: Program Wychowawczy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej: Usunięcie załącznika [program_wychowawczy_m0s.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2014 20:36 (Halina Burdzy) Program Wychowawczy: Program Wychowawczy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej: Dodanie załącznika [program_wychowawczy_m0s_1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 8099
Realizacja: Superszkolna.pl