Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej

Rejestr zmian

06 stycznia 2017 11:07 (Halina Burdzy) Aktualności: Informacja o wyniku postępowania na świadczenie usług serwisowych –...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2017 00:12 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty na wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa...: Dodanie załącznika [projekt_umowy__na_wykonanie_instrukcji_bezpieczenstwa_poarowego.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2017 00:11 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty na wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa...: Dodanie załącznika [formularz_ofertowy_do_wypenienia_wykonanie_instrukcji_bezpieczestwa_p oarowej.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2017 00:11 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty na wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa...: Dodanie załącznika [owiadczenie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2017 00:11 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty na wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa...: Dodanie załącznika [zaproszenie_do_skadania_oferty__na_wykonanie_instrukcji__bezp_poarowe go.odt] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2017 00:09 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty na wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2017 00:08 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty na wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 grudnia 2016 10:37 (Halina Burdzy) Komunikaty: Informacja o wyniku postępowania Dostawa węgla kamiennego –orzech lub...: Dodanie załącznika [informacja_o__wyniku_postpowania__na_dostaw__wgla.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 grudnia 2016 10:36 (Halina Burdzy) Komunikaty: Informacja o wyniku postępowania Dostawa węgla kamiennego –orzech lub...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 grudnia 2016 10:32 (Halina Burdzy) Aktualności: Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w...: Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_olej_2017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 grudnia 2016 10:31 (Halina Burdzy) Aktualności: Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 grudnia 2016 19:22 (Halina Burdzy) Aktualności: Informacja o wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia...: Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_wyywienie_16.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 grudnia 2016 19:22 (Halina Burdzy) Aktualności: Informacja o wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2016 13:15 (Halina Burdzy) Przetargi: Informacje dodatkowe do postępowania związanego z usługami serwisowymi...: Dodanie załącznika [informacja.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2016 13:15 (Halina Burdzy) Przetargi: Informacje dodatkowe do postępowania związanego z usługami serwisowymi...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2016 11:44 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do skladania oferty na świadczenie usług serwisowych - okresowy...: Dodanie załącznika [owiadczenie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2016 11:43 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do skladania oferty na świadczenie usług serwisowych - okresowy...: Dodanie załącznika [projekt_umowa___przegld_serwisowy_kotw_grzewczych.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2016 11:43 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do skladania oferty na świadczenie usług serwisowych - okresowy...: Dodanie załącznika [formularz_ofertoy__na_usugi_serwisowe_i_naprawcze_kotlw_grzewczych.do c] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2016 11:42 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do skladania oferty na świadczenie usług serwisowych - okresowy...: Dodanie załącznika [zaproszenie_do_skdania_ofert_na__przegld_olejowych_kotw_grzewczych.do c] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2016 11:41 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do skladania oferty na świadczenie usług serwisowych - okresowy...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2016 10:51 (Halina Burdzy) Przetargi: Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w maksymalnej...: Dodanie załącznika [zmiana_w_siwz_na_olej_opaowy_2017_r.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2016 10:48 (Halina Burdzy) Przetargi: MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Dostawa oleju...: Dodanie załącznika [zmiana_w_siwz_na_olej_opaowy_2017_r.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2016 10:47 (Halina Burdzy) Przetargi: MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Dostawa oleju...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2016 22:19 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę węgla kamiennego orzech...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2016 22:17 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę węgla kamiennego orzech...: Dodanie załącznika [umowa_na_wgiel_2017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2016 22:17 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę węgla kamiennego orzech...: Dodanie załącznika [owiadczenie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2016 22:16 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę węgla kamiennego orzech...: Dodanie załącznika [oferta_na_wgil_2017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2016 22:14 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę węgla kamiennego orzech...: Usunięcie załącznika [owiadczenie.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2016 22:13 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę węgla kamiennego orzech...: Dodanie załącznika [owiadczenie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2016 22:12 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę węgla kamiennego orzech...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 grudnia 2016 12:38 (Halina Burdzy) Przetargi: Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w maksymalnej...: Dodanie załącznika [specyfikacja_4_zaczniki___olej___opaowy__mos_2017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 grudnia 2016 12:37 (Halina Burdzy) Przetargi: Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w maksymalnej...: Dodanie załącznika [ogoszenie_o_zamwieniu__dostawy_oleju_opaowego_lekkiego.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2016 13:27 (Halina Burdzy) Przetargi: Przetarg na przygotowanie i dostawę całodziennego wyżywienia dla wychowanek...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2016 13:25 (Halina Burdzy) Przetargi: Przetarg na przygotowanie i dostawę całodziennego wyżywienia dla wychowanek...: Dodanie załącznika [siwz__zaczniki_na__wyywienie_wychowanek__mos__na_2017_rok___zaczniki. doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2016 13:24 (Halina Burdzy) Przetargi: Przetarg na przygotowanie i dostawę całodziennego wyżywienia dla wychowanek...: Dodanie załącznika [ogoszenie_o_zamwieniu__dostaw___a_caodzienego_wyywienia_dla_wychowane k___mos__w_biaej.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2016 13:22 (Halina Burdzy) Przetargi: Przetarg na przygotowanie i dostawę całodziennego wyżywienia dla wychowanek...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2016 14:39 (Halina Burdzy) Aktualności: INFORMACJA O WYNIKU POSTʘPOWANIA NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA...: Dodanie załącznika [informacja_o__wyniku_postpowania__na_dostaw_rodk_czystoci_na_potrzeby __mos_bia.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2016 14:38 (Halina Burdzy) Aktualności: INFORMACJA O WYNIKU POSTʘPOWANIA NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2016 14:29 (Halina Burdzy) Aktualności: INFORMACJA O WYNIKU POSTʘPOWANIA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA...: Dodanie załącznika [informacja_o__wyniku_postpowania__na_dostaw__artykuw_biurowych__mos_b ia.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2016 14:27 (Halina Burdzy) Aktualności: INFORMACJA O WYNIKU POSTʘPOWANIA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 listopada 2016 20:29 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej...: Dodanie załącznika [informacja__dla_oferentlw_na___dostaw__rodklw_czystoci__na__potrzeby_ _modzieowego____orodka___socjoterapii_im_ireny___sendlerowej_w_biaej.d oc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2016 21:43 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2016 21:43 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2016 21:42 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej...: Usunięcie załącznika [oswiadczenie_2.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2016 21:41 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2016 21:41 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej...: Dodanie załącznika [oswiadczenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2016 21:39 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej...: Usunięcie załącznika [oswiadczenie_1.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2016 21:39 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2016 21:38 (Halina Burdzy) Przetargi: Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 8986
Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.