Komunikaty

Informacja o wyniku postępowania na dostawę środków czystości

MOS 270.13.201 Biała, dnia 19. 12.2017 r.

Informacja o wyniku postępowania

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

4 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) i zgodnie z Regulamin Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im Ireny Sendlerowej w Białej nawykonanie :

Na dostawę środków czystości na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej, Biała ul. Parkowa 1 64-980 Trzcianka.

W zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta, która spełnia wymogi jaki wymagał w zaproszeniu do składania ofert Zamawiający.

Najkorzystniejsza oferta: Oferta Nr.1

  • Oferta Nr 1

P.P.H „PROHANKOP”

Barbara Rychlik ul Witosa 12 64-980 Trzcianka

Cena 80,00% (80,00 pkt.) BRUTTO 904,76 PLN

Termin płatności za wykonaną usługę 20 % ( 20 pkt.) 30 dni.

Razem 100% (100 pkt.)

Komisja uczestniczyła w składzie 4 osobowym.

Od każdego członka komisji oferta otrzymała:

- 80 pkt. w kryterium CENA,

- 20 pkt. w kryterium TERMIN PŁATNOŚCI ZA WYKONANĄ USŁUGĘ

co daje ofercie ogólną ilość 400 pkt

 

Z poważanie

Komisja przetargowa w składzie:

1 Pani Kita Justyna

2 Pani Burdzy Halina

3 Pan Ostrowski Wacław

4.Pan Wiśniewski Daniel

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2017 12:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Halina Burdzy
Ilość wyświetleń: 465
21 grudnia 2017 12:27 (Halina Burdzy) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)