Komunikaty

Informacja o wyniku postępowania na dostawę artykułów biurowych

MOS 270.12.2016 Biała, dnia 18.12.2017 r. 

Informacja o wyniku postępowania

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

4 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) i zgodnie z Regulamin Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im Ireny Sendlerowej w Białej nawykonanie :

Na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej na 2018 rok.

W zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta, która spełnia wymogi, jakie wymagał w zaproszeniu do składania ofert Zamawiający.

Najkorzystniejsza oferta: Oferta Nr.1

  • Oferta Nr 1

 

Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka

ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno

Cena 80,00 % ( 80,00 pkt.) BRUTTO 1946,23 PLN

Termin płatności za wykonaną usługę 20 % ( 20 pkt.) 30 dni.

Razem 100% ( 100 pkt.)

Komisja uczestniczyła w składzie 3 osobowym.

Od każdego członka komisji oferta otrzymała:

- 80 pkt. w kryterium CENA,

- 20 pkt. w kryterium TERMIN PŁATNOŚCI ZA WYKONANĄ USŁUGĘ

co daje ofercie ogólną ilość 300 pkt.


Z poważaniem

Komisja przetargowa w składzie:

1 Pani Burdzy Halina

2 Pan Ostrowski Wacław

3 Pan Daniel Wiśniewski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2017 12:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Halina Burdzy
Ilość wyświetleń: 468
21 grudnia 2017 12:34 (Halina Burdzy) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2017 12:31 (Halina Burdzy) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)