Komunikaty

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i dostawę całodziennego wyżywienia dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej

PROTOKÓŁ

z dnia 21.12.2017 roku.

z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym z dnia 21.12.2017 roku, w trybie przetargu nieograniczonego na Przygotowanie idostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im Ireny Sendlerowej w Białej.

Na podstawie Regulaminu Komisji Przetargowej dokonano komisyjnego otwarcia złożonych ofert na Przygotowanie idostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej.

I Skład komisji przetargowej

  1. Wacław Ostrowski - przewodniczący komisji

  2. Justyna Kita – członek komisji

  3. Daniel Wiśniewski - członek komisji

II. Oferty złożyli następujący oferenci:

1.Oferta Nr 1

Restauracja „ U Klemensa”

Mirosław Bartoszewicz

ul. Wojska Polskiego 29

64-761 Krzyż Wielkopolski

NIP 763-118-42-66 Regon 3000107993

Cena 17,50 PLN BRUTTO /1 OSOBĘ

Termin Płatności za wykonaną usługę 30 dni.

III. Ocena Ofert.

  1. Złożono wymagane dokumenty przetargowe zgodnie z SIWZ.

  1. złożono podpisane i wypełnione załączniki do SIWZ.

IV. Zmiany w złożonych ofertach przez komisję.

1. nie dokonano zmian w ofercie

V. Odrzucono następujące oferty: nie odrzucono

VI. Oferta najkorzystniejszą jest oferta Nr 1 złożona przez Oferta.

Restauracja „ U Klemensa” Mirosław Bartoszewicz ul. Wojska Polskiego 29

64-761 Krzyż Wielkopolski NIP 763-118-42-66

VII. Zakończono postępowania przetargowego w dniu 21.12.2016 roku o godzina 15:00– komisja zobowiązała przewodniczego komisji do przekazania oferentom informacji o wynikach postępowania, umieszczenia informacji na stronie internetowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej, umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2017 12:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Halina Burdzy
Ilość wyświetleń: 473
21 grudnia 2017 12:47 (Halina Burdzy) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)