Komunikaty

Informacja o wyniku postępowania na przygotowanie i dostawę całodziennego wyżywienia dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej

MOS 270.14.2017 Biała, dnia 21.12.2017 r. 

Informacja o wyniku postępowania

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej informuje, że rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przygotowanie i dostawę całodziennego wyżywienia dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta

Nr 1 złożona przez:

 

  • Oferta Nr 1

Restauracja „ U Klemensa”

Mirosław Bartoszewicz

ul. Wojska Polskiego 29

64-761 Krzyż Wielkopolski

Cena 60% ( 60 pkt.) 17,50 PLN BRUTTO /1 OSOBĘ.

Termin płatności za wykonaną usługę 40 % ( 40 pkt.) 30 dni.

Razem 100% (100 pkt.)

  • Komisja uczestniczyła w składzie 3 osobowym.

Od każdego członka komisji oferta nr 1 otrzymała

- 60 pkt. w kryterium CENA

- 40 pkt. w kryterium TERMIN PŁATNOŚCI ZA WYKONANĄ USŁUGĘ - co daje ofercie Nr 1 ogólną ilość 300 pkt.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)..

  

        Sporządził                                                                                                                Zatwierdził
   Wacław Ostrowski                                                                                                Sławomir Milczarek

Kierownik Gospodarczy                                                                                                dyrektor MOS

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2017 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Halina Burdzy
Ilość wyświetleń: 444
21 grudnia 2017 14:31 (Halina Burdzy) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)