Przetargi

II OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II Przetrag na termomodernizację budynku MOS Biała

Trzcianka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 512465-N-2017
Data: 19/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej, Krajowy numer identyfikacyjny 30177462200000, ul. Biała, ul. Parkowa  1, 64980   Trzcianka, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 163 066, e-mail mosbiala@gmail.com, faks 672 163 066.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.2
W ogłoszeniu jest: Rodzaj zamówienia: Usługi
W ogłoszeniu powinno być: Rodzaj zamówienia: Roboty Buowlane

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dodatkowe kody CPV: 45320000-6

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2017 06:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Halina Burdzy
Ilość wyświetleń: 475
30 maja 2017 06:59 (Halina Burdzy) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)