Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej

Przetargi zobacz archiwum »

Protokół z otwarcia ofert na termomodernizację budynku MOS w Białej

 

Znak sprawy: ZP-1/2017 Biała, dnia 07.06.2017 r.

 

 

 

 

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert

 

w sprawie:

 

Zamówienia w trybie przetargu nieorganicznego na termomodernizację z dodatkowymi robotami budowlanymi budynku użyteczności publicznej - budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej przy ul. Parkowej 1.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- docieplenie ścian zewnętrznych,

- docieplenie ścian piwnicy,

- wykonanie izolacji pionowej ścian,

- pozostałe roboty towarzyszące zgodnie z przedmiarem robót.

 

W dniu 07.06.2017r. o godzinie 10:05 w siedzibie Zamawiającego, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej , w świetlicy Nr.1. odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 6/2017 Dyrektora MOS w Białej z dnia

17.05 .2017r.

w składzie:- Wacław Ostrowski - Przewodniczący Komisji

- Halina Burdzy - Sekretarz Komisji

- Justyna Kita - Członek Komisji

- Zdzisław Kasprzyk - Członek KomisjiPrzedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (19.05.2017r.) do dnia 07.06.2017r. do godz. 10:00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.  1. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 07.06.2017r. do godz. 10:00 wpłynęło 1 oferta.

 

  1. W sesji otwarcia uczestniczyli przedstawiciele wykonawców nie uczestniczyli.

 

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, że Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie ww. zadania kwotę netto 296 292,30 zł. (brutto 320 000,00 zł.).

 

  1. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 10:05 w dniu 07.06.2017r. w siedzibie Zamawiającego, w świetlicy nr.1 w, której członkowie złożyli oświadczenia na drukach ZP-1. 

  1. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał następujące informacje:

- nazwę i adresy Wykonawcy,

- cenę ofertową,

− rękojmięna wykonane roboty budowlane.

 

  1. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres siedziby Wykonawcy

 

Wartość oferty brutto

 

Rękojmia

 

1.

 

MIRTECH Sp. z. o.o.

 

Sarbka 2

64-700 Czarnków

 

321 297,94 zł.

 

36 miesięcy

  1. Wybór oferty nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.  1. Na tym protokół zakończono.Protokołował: Podpis Komisji PrzetargowejHalina Burdzy 1. Wacław Ostrowski

2. Halina Burdzy

3. Justyna Kita

4. Zdzisław Kasprzyk

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2017 13:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Halina Burdzy
Ilość wyświetleń: 484
07 czerwca 2017 13:12 (Halina Burdzy) - Dodanie załącznika [protok_otwarcia_ofert.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2017 13:11 (Halina Burdzy) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl