Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyniku postępowania na wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla MOS Biała

MOS 270.8.2017 Biała, dnia 16.01.2016 r. do wiadomości Oferentów. Informacja o wyniku postępowania w postępowaniu o

Informacja o wyniku postępowania na świadczenie usług naprawczych (usuwanie awarii) olejowych kotłów grzewczych mieszczącej się w kotłowni budynku głównego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

MOS 270.2.2017 Biała, dnia 05.01.2017 r. Informacja o wyniku postępowania w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

Informacja o wyniku postępowania na świadczenie usług serwisowych – okresowy przegląd olejowych kotłów grzewczych mieszczących się w kotłowni budynku głównego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

MOS 270.1.2017 Biała, dnia 05. 01.2016 r. Informacja o wyniku postępowania w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w maksymalnej ilości 60 m³

Nr 4/2016 Biała, dnia 28.12.2016r. Informacja o wyniku postępowania O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

INFORMACJA O WYNIKU POSTʘPOWANIA NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZEBY MOS - BIAŁA

Informacja o wyniku postępowania: w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro 4 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22 grudn

INFORMACJA O WYNIKU POSTʘPOWANIA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA MOS - BIAŁA

Informacja o wyniku postępowania: w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro 4 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22 grudn