Aktualności - archiwum

INFORMACJA O WYNIKU POSTʘPOWANIA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA MOS - BIAŁA

Informacja o wyniku postępowania:

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

4 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)na wykonanie :

Na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej na 2017 rok.    

Najkorzystniejsza oferta: Oferta Nr.2

  • Oferta Nr 1

Przedsiębiorstwo Handlowe ALFA

Tomasz Witka ul. Kolejowa 77-200 MIASTKO

Cena 79,93 % ( 79,93 pkt.) BRUTTO 1398,76 PLN

Termin płatności za wykonaną usługę 20 % ( 20 pkt.) 30 dni.

Razem 99,93 % (99,93 pkt.)

 

  • Oferta Nr 2

P.P.H „PROHANKOP”

Barbara Rychlik ul Witosa 12 64-980 Trzcianka

Cena 80,00 % ( 80,00 pkt.) BRUTTO 1397,50 PLN

Termin płatności za wykonaną usługę 20 % ( 20 pkt.) 30 dni.

Razem 100% ( 100 pkt.)

 

Z poważaniem:

Komisja przetargowa w składzie:

1 Pani Kita Justyna

2 Pani Burdzy Halina

3 Pan Ostrowski Wacław

4.Pan Daniel Wiśniewski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2016 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Halina Burdzy
Ilość wyświetleń: 1090
03 grudnia 2016 14:29 (Halina Burdzy) - Dodanie załącznika [informacja_o__wyniku_postpowania__na_dostaw__artykuw_biurowych__mos_b ia.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2016 14:27 (Halina Burdzy) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)