Aktualności - archiwum

INFORMACJA O WYNIKU POSTʘPOWANIA NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZEBY MOS - BIAŁA

Informacja o wyniku postępowania:

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

4 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)na wykonanie:

Na dostawę środków czystości na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej, Biała ul. Parkowa 1, 64-980 Trzcianka.

Najkorzystniejsza oferta: Oferta Nr 2

  • Oferta Nr 1

P.H.U. GASTRO CENTRUM

Adam Koprowski ul. Siemiradzkiego 15 64-920 Piła

Cena 78,25% (78,25 pkt.) BRUTTO 828,92 PLN

Termin płatności za wykonaną usługę 20 % ( 20 pkt.) 30 dni.

Razem 98,25% (98.25 pkt.)

 

  • Oferta Nr 2

P.P.H „PROHANKOP”

Barbara Rychlik ul Witosa 12 64-980 Trzcianka

Cena 80,00% (80,00 pkt.) BRUTTO 810,77 PLN

Termin płatności za wykonaną usługę 20 % ( 20 pkt.) 30 dni.

Razem 100% (100 pkt.)


Z poważaniem

Komisja przetargowa w składzie:

1 Pani Kita Justyna

2 Pani Burdzy Halina

3 Pan Ostrowski Wacław

4. Pan Wiśniewski Daniel

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2016 14:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Halina Burdzy
Ilość wyświetleń: 1101
03 grudnia 2016 14:39 (Halina Burdzy) - Dodanie załącznika [informacja_o__wyniku_postpowania__na_dostaw_rodk_czystoci_na_potrzeby __mos_bia.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2016 14:38 (Halina Burdzy) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)