Aktualności - archiwum

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przygotowanie i dostawę całodziennego wyżywienia dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej

MOS 270.4.2016 Biała, dnia 23.12.2016 r.

Informacja o wyniku postępowania

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieńpublicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej informuje, że rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przygotowanie i dostawę całodziennego wyżywienia dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta Nr 2 złożona przez:

  • Oferta Nr 2

Restauracja „ U Klemensa”

Mirosław Bartoszewicz

ul. Wojska Polskiego 29

64-761 Krzyż Wielkopolski

Cena 80% ( 80 pkt.) 15,12 PLN BRUTTO /1 OSOBĘ.

Termin płatności za wykonaną usługę 20 % ( 20 pkt.) 30 dni.

Razem 100% (100 pkt.)

  • Oferta Nr 1

PHU KULINARIA

Ewa Marcinkowska

ul. Lotnicza 10 64-920 Piła

Cena 70% ( 70 pkt.) 17,28 PLN BRUTTO /1 OSOBĘ.

Termin płatności za wykonaną usługę 20 % ( 20 pkt.) 21 dni.

Razem 90,00% (90,00 pkt.)

  • Komisja uczestniczyła w składzie 4 osobowym.

Od każdego członka komisji oferta nr 2 otrzymała

- 80 pkt. w kryterium CENA

- 20 pkt. w kryterium TERMIN PŁATNOŚCI ZA WYKONANĄ USŁUGĘ - co daje ofercie Nr 2 ogólną ilość 400 pkt.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekstjednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)..

Sporządził                                                          

Wacław Ostrowski - Kierownik Gospodarczy

Zatwierdził

Sławomir Milczarek - dyrektor MOS w Białej

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2016 19:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Halina Burdzy
Ilość wyświetleń: 740
23 grudnia 2016 19:22 (Halina Burdzy) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_wyywienie_16.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 grudnia 2016 19:22 (Halina Burdzy) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)