Przetargi - archiwum

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Dostawa oleju opałowego!

Wszyscy uczestnicy postępowania!

 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w maksymalnej ilości 60 m³ Podana ilość oleju opałowego stanowi maksymalne zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy. Olej opałowy należy dostarczyć do kotłowni Młodzieżowego Ośrodka socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej. Odbiorca zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości kupionego oleju opałowego. Przedmiot dostawy winien spełniać parametry jakościowe spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 4 poz. 30 z późn zmianami.) oraz Polskiej Normy PN-C-96024:2011informuje, że Zamawiający na podstawie art.. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” w zakresie opisu zamówienia.

W treści SIWZ:

Było:

V. Termin realizacji

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2016 roku.

Jest:

V. Termin realizacji

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2016 10:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Halina Burdzy
Ilość wyświetleń: 786
13 grudnia 2016 10:48 (Halina Burdzy) - Dodanie załącznika [zmiana_w_siwz_na_olej_opaowy_2017_r.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2016 10:47 (Halina Burdzy) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)